Bespaar online

De gevolgen van inflatie en deflatie op de economie

Inflatie en deflatie zijn beide erg belangrijk in de economie. Deze verschijnselen wisselen elkaar om de zoveel jaar weer af. Het één maakt de waarde van het geld hoger, het ander lager. Wanneer u wilt gaan beleggen, is het van belang om rekening te houden met de inflatie en deflatie.

Deflatie

Bij deflatie stijgen prijzen niet, maar dalen ze. Hierdoor worden alle producten goedkoper. De deflatie kan bij kleine getallen geen problemen opleveren. Wanneer de deflatie echter blijvend is zullen de meeste consumenten wachten tot de duurdere producten nog meer waard worden. Dit is natuurlijk slecht voor de economie.

Inflatie

Bij inflatie stijgen de prijzen, het geld verliest zijn waarde. In de Europese Unie is het slechts toegestaan om een klein percentage inflatie te hebben per jaar. Inflatie kan immers grote gevolgen hebben voor de economie, dit is wel te zien in Zimbabwe. Daar stegen de prijzen fors met alle gevolgen van dien. Het geld verloor zijn waarde en broden kosten miljoenen euro’s: winkels verkochte niets meer en alles lag plat.

Bescherming

Tegenwoordig zijn er (gelukkig) allerlei instanties die de waarde van het geld en de overige goederen in balans proberen te houden: een stabiele economie is immers erg belangrijk. Toch gaat het nog wel eens mis, een goed voorbeeld hiervan is de recente economische crisis. Het is daarom van belang dat deze organisaties hun technieken verder ontwikkelen, en goed opletten en waar nodig corrigeren.

Inspelen of deflatie en inflatie

Als belegger en investeerder is het belangrijk om in te spelen op de deflatie en de inflatie. Op die manier kunt u voorzorgsmaatregelen nemen, en de economie draaiende houden. Door fouten van de investeerders en beleggers ontstaan economische crisissen, en die lossen zichzelf jammer genoeg niet op. Door te leren van de fouten die deze groepen maakten kunnen problemen worden opgelost, en verdere instabiliteit in de economie worden tegengegaan.