Bespaar online

De gevolgen van geld

U zult er wellicht niet van wakker liggen, toch heeft de uitvinding van geld een groot deel van de wereld en het toekomstbeeld bepaald. Het geld is dan ook met een logische reden uitgevonden. Het werk nou eenmaal directer. Maar wat zijn nu precies de gevolgen, en waarom bedacht met het principe van geld nu eigenlijk?

Twee vormen van ruilhandel: direct en indirect

Iedereen die zich ook maar een beetje met de economie bezig houd onderscheid twee soorten handel: direct en indirect. Bij directe handel ruilen twee mensen bijvoorbeeld graan voor vlees. Hierbij liggen de hoeveelheden niet vast, en komt met er door onderhandeling uit. Wanneer men indirect handelt krijgt de verkoper er iets waardevols voor terug. Een lange tijd terug waren dit goederen als zout, tegenwoordig gebruiken we liever geld.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van geld is niet zomaar op gang gekomen. Nee, doordat men op problemen stuitte bedachten ze een nieuwe methoden van handelen. Een bekend kapitaalgoed in deze tijd was zout: het verliest zijn waarde niet snel wat het een gemakkelijk ruilmiddel maakt. Uiteindelijk stapte men over naar muntstukken, en in China naar de eerste bankbiljetten. De gevolgen van deze overstap naar indirecte handel zijn reusachtig.

Gevolgen indirecte handel

Een bekend gevolg van de indirecte handel is dat er specialisatie en onderverdeling begon te ontstaan. Voorheen moest iedereen voor voldoende voedsel zorgen, waardoor het nodig was om meerdere dingen te verbouwen. Met de komst van de indirecte handel was dit geen vereiste meer: het werd mogelijk om te specialiseren en de productie uit te spreiden over meerdere productieprocessen. Op deze manier kon iedereen efficiënter werken, waardoor er grote metropolen gevuld met samenwerkende mensen ontstonden. Geld heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van dit hedendaagse beeld, en daar denkt u wellicht niet bij na wanneer u een frikadel bij de snackbar haalt. Toch is het zo!