Bespaar online

Informatie over de maximale hypotheek

Een van de eerste zaken waarmee mensen, die zich op de woningmarkt storten om een huis te kopen, zich mee bezig houden is hoeveel hypotheek er verkregen kan worden. Het op de hoogte zijn van de maximale hypotheek is dan ook eigenlijk een vereiste om te kunnen zoeken naar passende koopwoningen.

Onderscheid bij maximale hypotheek

Voor het gaan berekenen of laten berekenen van de maximale hypotheek is het belangrijk om te weten dat er bij de maximale hypotheek een onderscheid bestaat. Het onderscheid is erin gelegen dat de maximale hypotheek berekend kan worden op basis van de normen zoals deze gesteld zijn bij de Nationale Hypotheek Garantie en de maximale hypotheek die niet direct rekening houdt met deze normen. Bij het berekenen van de maximale hypotheek op basis van de normen van de Nationale Hypotheek Garantie, kan ervan uit worden gegaan dat de maximale hypotheek op een verantwoorde wijze tot stand komt. Het is dan ook het beste om bij het berekenen van de maximale hypotheek rekening te houden met deze normen.

Berekenen van de maximale hypotheek

Er zijn een aantal richtlijnen en formules waarmee iedereen in staat zou moeten zijn om de maximale hypotheek te kunnen berekenen, maar daarvoor moet toch wel enige tijd worden uitgetrokken en is rekenkundig inzicht wel een eerste vereiste. Voor het krijgen van een indruk van de mogelijke maximale hypotheek is het dan ook handiger om gebruik te maken van al bestaande rekenmodules. Rekentools voor de maximale hypotheek zijn op veel websites van hypotheekaanbieders te vinden, maar ook op informatieve websites over hypotheken. Door het invoeren van de gevraagde gegevens in de rekenmodule, wordt er een bedrag van de maximale hypotheek berekend. Wellicht ten overvloed dat het hier vermeld wordt, maar de uitkomst van de maximale hypotheek is natuurlijk maar een indicatie. Die indicatie kan echter wel het uitgangspunt zijn om te gaan zoeken naar woningen tot een maximumprijs.

Persoonlijk advies voor maximale hypotheek

Zoals bij rekenmodules tegenwoordig al wordt aangegeven, zal de uitkomst van de maximale hypotheek niet afgestemd zijn op de persoonlijke situatie. Elke consument kan weer andere voorkeuren hebben met betrekking tot uitgaven en die worden niet automatisch meegenomen in de berekening van de maximale hypotheek. Wel kan er gekozen voor het opvoeren van één of twee inkomens, eventuele alimentatieverplichtingen en overige schuldlasten van leningen. Een persoonlijk advies over de maximale hypotheek, waarbij er rekening wordt gehouden met individuele wensen en uitgaven is dan ook aangeraden. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij een onafhankelijk hypotheekadviseur of bij de eigen bank, die een op maat gemaakte berekening kunnen maken van de maximale hypotheek. Een adviseur kijkt namelijk ook naar toekomstplannen, die zwaar kunnen wegen bij het wel of niet kiezen voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een maximale hypotheek op twee inkomens.