Bespaar online

Informatie over beleggingshypotheken

Beleggingshypotheken zijn de afgelopen jaren volop in het nieuws verschenen en vooral in negatieve zin, omdat een groot deel van de inleg voor beleggingen als kosten werden aangemerkt, waardoor het rendement beperkt bleef. Toch zijn er ook positieve kanten van beleggingshypotheken te ontdekken en om daar helderheid in te verschaffen zal eerst het begrip beleggingshypotheek verder worden besproken.

Wat zijn beleggingshypotheken?

Beleggingshypotheken zijn hypotheken, waar geen aflossing op plaatsvindt gedurende de looptijd. Er wordt bij beleggingshypotheken een deel rente betaald en het andere deel bestaat uit een premie. De premie wordt gebruikt om mee te beleggen, om zo gedurende de looptijd vermogen op te bouwen, waarmee aan het einde van de looptijd de beleggingshypotheek kan worden afgelost. Beleggingshypotheken brengen risico's met zich doordat vooraf geen garanties kunnen worden gegeven over de waardeopbouw van het kapitaal tijdens de looptijd. Het is dus geen type hypotheek die geschikt is voor mensen, die willen weten waar ze aan toe zijn en voor zekerheid willen kiezen. Het risico van beleggingen kan echter ook gunstig uitpakken, want als de beleggingen goed renderen, dan kan er meer kapitaal worden opgebouwd. In dat geval kan de hypotheekschuld worden afgelost en blijft er nog een bedrag aan winst over.

Fiscaal voordeel bij beleggingshypotheken

Bij beleggingshypotheken kan er optimaal geprofiteerd worden van de fiscale aftrek. In dat opzicht kan een beleggingshypotheek ook worden vergeleken met een aflossingsvrije hypotheek, waar ook optimaal geprofiteerd kan worden van de fiscale aftrek. Het grote voordeel dat hieruit ontstaat zijn lage netto maandlasten. Een beleggingshypotheek kan verder uitstekend worden gecombineerd met een andere hypotheekvorm, zodat de risico's van het beleggen slechts op een deel van de hypotheek rusten.

Keuze uit beleggingshypotheken

Op het gebied van hypotheken zijn er veel verschillende aanbieders, die in hun pakket van hypotheken ook beleggingshypotheken aanbieden. Dat betekent dat consumenten de mogelijkheid wordt geboden om de beleggingshypotheken van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. De beleggingshypotheken van de aanbieders hebben namelijk niet allemaal dezelfde voorwaarden, zodat er voordeel kan worden behaald door de beleggingshypotheken met elkaar te vergelijken. Uiteraard is het rentepercentage dat gehanteerd wordt van belang, maar het is ook zeker raadzaam om op de andere voorwaarden te letten zoals welk deel van de premie daadwerkelijk besteed zal worden aan beleggingen.

Offerte beleggingshypotheken

Om de beleggingshypotheken met elkaar te kunnen vergelijken, is de meest handige manier het aanvragen van meerdere offertes. Uit de offertes blijken namelijk de exacte voorwaarden, op grond waarvan de hypotheek afgesloten kan worden. Het financiële inzicht in de gevolgen van de beleggingshypotheek zullen dan ook meer duidelijk worden uit een offerte als uit een berekening die op een website zal worden gemaakt. Bovendien kost het aanvragen van offertes voor beleggingshypotheken weinig tijd, want dit kan eenvoudig online gedaan worden bij de verschillende hypotheekaanbieders.